Reklama
Reklama

Ako je to s ľavicou a pravicou?

Počet zobrazení: 3103

Článok Ľuboša Blahu: "Ľavica je veľmi rôznorodá...je dokonalým obrazom toho čo som napísal v blogu „Babylonské“ pomätenie jazykov na prelome tisícročí. V spoločenskom vedomí sa stratili (zahodili sme) „matrice“ podľa ktorých sme poznávali a skúmali vývoj spoločnosti. S nimi sa stratili zo spoločenského poznania o sebe mimo základných zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti aj pojmy ako ekonomicko spoločenská formácia, triedy, ľavica, pravica, a mnoho iných oporných bodov ktoré nám umožňovali pochopiť dianie v spoločnosti. Vládnuca trieda a tým aj spoločenské vedomie sa správa ako chameleón. Pravdu má vždy ten kto hovorí. Aj ten najväčší zlodej môže byť tým najúžasnejším ľudomilom a súčasná spoločnosť (kapitalistická, oficiálne dnes s ?) je ta najdokonalejšia aká môže existovať. Už netreba žiadne revolučné zmeny, stačia drobné úpravy (sociálne baličky či milodary skupinke zúbožených) a všetko je v tom najlepšom poriadku. Pseudo morálka je viac ako spravodlivosť.

Ako je to teda s tou ľavicou a pravicou?

Ľavica i pravica je v kapitalizme jeho integrálnou súčasťou a ani jedna z nich nemá v úmysle kapitalizmus odstrániť, teda odstrániť stále rastúci prepad medzi bohatým a chudobným pólom spoločnosti* (napríklad zospoločenštením). Rozdiel medzi nimi je len v tom či strana ten prepad urýchľuje alebo spomaľuje. Samozrejme treba dať pozor na to či ide o skutočné spomalenie alebo len o plané sľuby.

Rôzne hesla volajúce po systémovej (revolučnej) zmene sú v prevažnej miere len chameleónskym mätením voličov. Typickým príkladom toho je KSS ktorá volá po odstránení kapitalizmu ale v programe má pluralitu vlastníctva, teda plno hodnotnú ochranu kapitalizmu..

V spoločenskej formácii však poznáme aj ultra-pravicu a ultra-ľavicu, tieto programovo sa snažia o odstránenie existujúcej spoločenskej formácie. Ultra-pravica o návrat k predošlej spoločenskej formácii - kontrarevolúciu (napr. r. 1814-15 „reštaurácia“ – s návratom predrevolučných dynastií a KSS v r. 1988-9 /vlastne dodnes/ vo vzťahu k socializmu) a ultra-ľavica na základe reálneho programu sa snaži o prechod k novej spoločenskej formácii (revolučný krok). Za utra-ľavicu by sme nemali považovať živelné, teoretický nepodložené a spoločnosťou neprediskutované útoky na kapitalizmus, ktoré len odstrašujú spoločnosť pred snahou o pokrok, ktorých bolo neúrekom a stále strašia aj dnes.

Historický zmätok v spoločenskom myslení narobili predovšetkým komunistický bosovia. Za I. ČSR boli komunisti ultra-ľavicovou stranou. Za socializmu sa stali socialistickou pravicovou stranou lebo chránili základný model socializmu s „diktatúrou proletariátu“ a to aj pred socialistickými ľavicovými silami bažiacimi po demokratizácii spoločnosti a to tak hlúpo až sa premenili na socialistickú ultra-pravicovú stranu a pochovali socializmus.

Dôležité je pochopiť skutočnosť, že skutočnej socialistickej ľavici (organizačne nesformovanej) nešlo o riešenie vlastníckych vzťahov pretože spoločenské vlastníctvo bolo absolútne neutrálne, teda dokonale a nebolo na ňom potrebné nič meniť. Bolo potrebné meniť vzťah k nemu (politickú nadstavbu) a nie samotné vlastníctvo. Spojenie „glasnosti s perestrojkou“ bola najväčšia hlúposť akú kedy ľudstvo vymyslelo.

Toto salto mortale (zúfalý čin) komunistických bosov (nie radových komunistov) vrátilo spoločenské poznanie o spoločnosti do 19 storočia a tak pre ultra-ľavicu dnes niet programu a niet ani reálnej ultra-ľavice. Toto je dôvod prečo množstvo ľudí nemá koho voliť a nepôjde ani do budúcoročných volieb.

Žiaľ táto téma je v spoločnosti tabu a tak žijeme v spoločenskom „skade ruka skade noha“ čo vyhovuje politickým chameleónom a zbohatlíkom domácim i zahraničným.

 

* Pokiaľ spoločnosť bude používať súčasný ekonomický systém založený na zisku, priepasť medzi chudobou a bohatstvom nielen nemožno odstrániť ale ani zastaviť jej prehlbovanie. Ide o analógiu exponenciálnych procesov známych z matematiky a fyziky.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy