Reklama
Reklama

Príspevky v blogu

Toto stojí skutočne za povšimnutie
Ak celú problematiku prevedieme na jej základ, tak podľa názoru V. Bujňáka z Katedry ústavného práva UK v Bratislave patrí výkon poslaneckého mandátu k ľudským právam poslanca, a... Viac
K 108. výročiu narodenia Gustáva Husáka
Gustáv Husák (10. 1. 1913 – 18. 11. 1991) patrí nesporne k jedným z najvýznamnejších slovenských politikov 20. storočia. Jeho politické pôsobenie je možné hodnotiť z rôznych... Viac
Ako to prezidentka s bojom proti fašizmu myslí?
Zaujali ma silné slová Čaputovej o tom, ako „sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryto a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či... Viac
Stručná poznámka k stručnému náčrtu hospodárskej politiky vlády
V načrtnutom pláne hospodárskej politiky vlády sa to všetko točí okolo zlepšovania podmienok pre podnikateľov a dokonca hlavným cieľom tejto politiky nemá byť zlepšovanie... Viac