Reklama
Reklama

Príspevky v blogu

Ochrana žien pred násilím či „rodové“ verzie človeka...
Kto rozumie slovenskému jazyku a prečítal si Istanbulský dohovor, tak ten vie, že jeho jadrom nie je boj proti násiliu na ženách, ale jeho jadrom je „rodová“ rovnosť,... Viac
Referendum (podľa Čaputovej)
Čaputová poslala návrh referenda na Ústavný súd a pre svoje konanie udala tri dôvody. Prvým je všeobecný dôvod, aby ľudia mali istotu, že výsledok referenda je nespochybniteľný.... Viac
Obrat chrbtom (nielen) k východu
Ešte pred nejakou chvíľou som sa uspokojoval, že provokačné politické kroky Českej republiky proti Rusku na základe vymyslených skutočností nie sú krokmi slovenských politikov a... Viac
Toto stojí skutočne za povšimnutie
Ak celú problematiku prevedieme na jej základ, tak podľa názoru V. Bujňáka z Katedry ústavného práva UK v Bratislave patrí výkon poslaneckého mandátu k ľudským právam poslanca, a... Viac
K 108. výročiu narodenia Gustáva Husáka
Gustáv Husák (10. 1. 1913 – 18. 11. 1991) patrí nesporne k jedným z najvýznamnejších slovenských politikov 20. storočia. Jeho politické pôsobenie je možné hodnotiť z rôznych... Viac
Ako to prezidentka s bojom proti fašizmu myslí?
Zaujali ma silné slová Čaputovej o tom, ako „sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryto a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či... Viac
Stručná poznámka k stručnému náčrtu hospodárskej politiky vlády
V načrtnutom pláne hospodárskej politiky vlády sa to všetko točí okolo zlepšovania podmienok pre podnikateľov a dokonca hlavným cieľom tejto politiky nemá byť zlepšovanie... Viac