Reklama
Reklama

2 percentá pre Klub Nového Slova


Venujte dve percentá svojich zo svojich daní na podporu aktivít Klubu Nového slova,
ktorý je aj vydavateľom webového portálu SLOVO.
Ak nie ste zárobkovo činný, môžete o darovaní dvoch percent dane presvedčiť
príbuzných, priateľov, kolegov a známych a pozvať ich na naše podujatia.
Dve percentá z daní môžu odviesť aj právnické osoby.
O všetkých našich podujatiach sa dozviete na stránke www.noveslovo.sk

Údaje:

Názov organizácie: Klub Nového slova
Sídlo: Vlčkova 26, 811 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo: 00605051

Potrebné tlačivá nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


Za Vašu priazeň, finančnú a morálnu podporu Vám vopred ďakujeme a tešíme sa
na spoločné stretnutia pod hlavičkou Klubu Nového slova a na webovom portáli
www.noveslovo.sk.

Jozef Lysý, predseda KNS