Reklama
Reklama

Kniháreň
z predvianočnej pošty

Počet zobrazení: 1499

Hana Košková: Chránené územie | Igor Daniš: Smiešna maska identity | Milan Stano: Židovské anekdoty


koskova_chranene_uzemie.jpgHana Košková: Chránené územie
 

PhDr. Eva Sisková, publicistka: Spisovateľka, poetka a prekladateľka Hana Košková je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek trvalo zakotvených v slovenskej literatúre. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou SC PEN. 

O čom je jej nová básnická zbierka Chránené územie a čím sa líši od jej predchádzajúcej  knižky Odprevadiť záveje? Úspornosť výrazu, minimalizmus a obraznosť sú v jej poézii konštantné. Jej verše sú ako šperky. Verbalizmus jej je cudzí. Poetka nepotrebuje veľa slov na  vyjadrenie hlbokých myšlienkových pochodov. Cez prizmu veršov vidíme plasticky vonkajší a vnútorný svet autorky a sme s ním stotožnení. V tematickom okruhu sa nevyhýba ani súčasnému dianiu. No načiera aj do intímnych zákutí. Filozofický podtext a zovšeobecnenia  predurčujú  túto básnickú výpoveď k zamysleniu, čo je podstatou ľudského snaženia. Čo je trvalé a čo podenkové... Napovedá tomu už samotný názov zbierky Chránené územie. Prajem autorke vnímavých čitateľov, aby jej verše v nich  rovnako zarezonovali tak, ako zarezonovali aj vo mne.
Lux libris, 2020, 88 strán


smiesna_maska_identity-igor_danis.jpgIgor Daniš: Smiešna maska indetity
 

Vysokoškolský učiteľ Tomáš raz náhodou na ulici stretne svoju bývalú študentku a pozve ju na kávu. Niekto ich nafotí a on je obvinený zo zvádzania študentiek. Pomocou nastrčenej milenky sa mu podarí škandál ustáť. Tomáš ale zostal poznačený (poškvrnený) a inak banálne rozhodnutia a náhody mu zmenia život. Jeho svet, o ktorom sa domnieval, že je tu navždy, sa rozloží. Aký život vlastne žil? Kde bola jeho pravá tvár? Nebola to všetko len falošná identita? A kde je tá pravá? Kde ju hľadať? Vo vede, v politike, v láske? Existuje identita alebo sa vždy nakoniec vyjaví iba falošná náhrada? Poskytuje súčasná spoločnosť človeku možnosť identifikovať sa s niečím alebo ide vždy skôr o náhodu, omyl?
PT Marenčin, 2020, 176 strán
 

obalka_zidia_v_anekdorach.jpgMilan Stano: Židia v anekdotách
 

Židovský humor v anekdotách je tou esenciou, ktorá má osobitné postavenie. Je charakteristický, sú v ňom prekvapivé pointy, niektoré sú filozofickejšie, niektoré sú veľmi staré. Tento zmysel pre humor sa utváral počas dlhej existencie židovského národa. Odráža sa v ňom všetko: život, zvyky, lesk a bieda, utrpenie, ale i radosť zo života, Biblia, náboženstvo, talmud, tradícia, aj súčasnosť, rozmanitosť ľudských pováh a nadhľad nad životom. Židia žijú po celom svete, rozmanité sú aj židovské anekdoty z rôznych krajín. Ruské, sovietske, poľské, americké, izraelské, nemecké, české, slovenské, španielske...

Kniha je rozdelená do dvadsiatich kapitol: rabínske anekdoty, medzi nami židmi, v práci a v zamestnaní, zo židovskej rodiny, erotiky, mórickovské, židia a kresťania, židia vo svete, biblické anekdoty, anekdoty o slávnych židoch, židovské príslovia a porekadlá... Kniha je ilustrovaná karikatúrami Milana Stanu a iných karikaturistov.
Vydavateľstvo Štúdio humour a satiry, 2021, 248 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama