Odhalenie busty Nikolu Teslu vo vestibule Slovenského rozhlasu v Bratislave

streda, 22. január 2020 - 18:00

klub_srbi_slovaci.jpg

Vás pozýva na podujatie organizované

Spolkom Srbov na Slovensku

a Srbským kultúrno-informačným centrom

 

pri príležitosti odhalenia busty

Nikolu Teslu
 

vo vestibule Slovenského rozhlasu, RTVS, Mýtna 1, Bratislava

v stredu 22. 1. 2020 o 18:00

 

s významnou pomocou a ústretovosťou vedenia RTVS,

menovite generálneho riaditeľa JAROSLAVA REZNÍKA,

ako aj podporou prof. MOMČILA BABIČA, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku.

 

Z podnetu Klubu priateľov srbskej kultúry záštitu nad podujatím prevzala

ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ, ministerka kultúry Slovenskej republiky


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984