Prednáška – prof. Peter Stanek: „K architektúre budúcej spoločnosti“ a diskusia

štvrtok, 31. október 2019 - 16:30

klub_stanek.jpg
 

P O Z V Á N K A

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

v spolupráci

s Ústavom politických vied SAV a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

 

Vás pozývajú  na prednášku a diskusiu

 

s profesorom Petrom Stanekom

 

na tému:

 

K architektúre budúcej spoločnosti

                              

Moderuje Martin Muránsky

 

Podujatie sa uskutoční 31. októbra 2019 (štvrtok) o 16,30 hod.

v priestoroch Inštitútu ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

 

Archív doterajších podujatí Klubu Nového slova je na: www.noveslovo.sk

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984