Pietny akt Položenia vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave

Piatok 3. mája 2019 o 19:00 hod Nábrežie M. R. Štefánika, Bratislava (EUROVEA)
Počet zobrazení: 4633

História
Znovupostavený Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave bol slávnostne odhalený 4. mája 2009 vnovo vznikajúcom priestore areálu EUROVEA, neskôr pomenovanom ako Nábrežie M. R. Štefánika. Od roku 2010 organizuje Nadácia Milana Rastislava Štefánika pietnu spomienku na velikána našich novodobých dejín, spojenú s položením vencov k jeho pamätníku. V tomto roku si takto pripomenieme jubilejné100. výročie leteckej tragédie, pri ktorej sa uzavrela krátka, ale o to plodnejšia životná púť človeka, ktorý dokázal priniesť svojmu národu slobodu za cenu najvyššej obety.

Program

Po nástupe čestnej stráže a vojenskej hudby, ktoré už tradične zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sa uctenie pamiatky začína položením vencov a kytíc k pylónu sochy Milana Rastislava Štefánika. Zástupcovia štátnej správy, diplomatického zboru, miestnej samosprávy, spoločenských organizácií a združení, kladú vence za zvukov smútočného pochodu. Na záver položenia vencov zaznejú hymny Českej republiky a Slovenskej republiky v podaní vojenskej hudby. Po predstavení a privítaní hostí pokračuje program básňou Štefana Krčméryho Štefánikova matka v podaní Ľudmily Swanovej. Po úvodnom príhovore správcu Nadácie Milana Rastislava Štefánika nasledujú príhovory ministra obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Českej republiky, zástupcu diplomatického zboru na Slovensku a predsedu Československej obce legionárskej. Príhovory zakončí duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Pietny akt ukončí tradične vojenská hudba hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.

mrstefanik.jpg

Hostia
Zatiaľ svoju účasť potvrdili: •
pán Peter Gajdoš, minister obrany Slovenskej republiky,
• pán Lubomír Metnar, minister obrany Českej republiky,
• J.E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec Českej republiky v SR
• J.E. Momčilo Babič, veľvyslanec Srbskej republiky v SR
• pán Vladislav Kulikov, 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR
• pán Wang Ji, Chargé d Affaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR
• pplk. Jakub Andrews, vojenský pridelenec a pani Natasha Franceschi, v zastúpení Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR
• pán Catmur, vojenský pridelenec Veľvyslanectva Veľkej Británie v SR
• pán Khalid Shaban, Chargé d Affaires Veľvyslanectva Líbye v SR
• pani Dian P. Havid, vedúca kancelárie Veľvyslanectva Indonézskej republiky v SR
• pani Viera Uhlárová, vedúca komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR
• pán Pavel Budinský, predseda Československej obce legionárskej Praha,
• pán Martin Pätoprstý, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov,
• pán Ján Hrčka, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka,
• pán Dávid Vargaeštok, duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR

Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Ing. Pavel Šesták – správca nadácie
Košická 56, 821 08 Bratislava, nadaciamrs@nadaciamrs.sk, +421 908 540 103

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984