Beseda s Gustávom Murínom: Mafia na Slovensku – od zabijakov k zbohatlíckym podnikateľom

streda, 15. máj 2019 - 16:30

kns_asa_upv_fss.jpg

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

Vás  pozývajú na besedu
 

s Gustávom Murínom
 

na tému:
 

Mafia na Slovensku –

od zabijakov k zbohatlíckym podnikateľom

 

Moderuje Martin Muránsky

 

15. mája 2019 (streda) o 16:30 hod.

na Gunduličovej ul. v Bratislave

 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984