Vedecká konferencia Vianočná dohoda a ilegálna SNR (1943 - 1944)

streda, 12. december 2018 - 8:00

vianocka1.jpg
 

POZVÁNKA
 

na vedeckú konferenciu

 

Vianočná dohoda a ilegálna SNR (1943 – 1944)

 

Podujatie venované 75. výročiu prijatia hlavného programového dokumentu protifašistického hnutia na Slovensku - Vianočnej dohody, ustanovenie a činnosť 3. (ilegálnej) Slovenskej národnej rady

Dátum: 12. decembra 2018 (streda)

Miesto konania: Malé kongresové centru SAV, Štefánikova ul. 3 v Bratislave

Organizátori: Ústredná rada a Oblastný výbor SZPB v Bratislave,

Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP v Banskej Bystrici,

Klub Nového slova a inštitút ASA.

PROGRAM

Registrácia: 8,00 – 8,30

Otvorenie: 8,30 - prvý moderátor: Martin Krno, SZPB

Úvodný príhovor: predseda SZPB Pavol Sečkár

I.      BLOK – 8,50 – 10,45 - prednášky a diskusia:
1. Medzinárodná a vnútropolitická situácia na Slovensku v roku 1943 – Miroslav Pekník, ÚPV SAV
2. Zblíženie komunistického a občianskeho odboja, rokovania o príprave Povstania – Stanislav Mičev, Múzeum SNP
3.    Význam Vianočnej dohody a 3. SNR pre vyvrcholenie protifašistického hnutia na Slovensku v SNP – ÚPV SAV
 

PRESTÁVKA: 10,45 – 11,00 – káva
 

II.   BLOK – 11,00 – 12,50 - druhý moderátor: Miroslav Pekník, ÚPV SAV
4.    Vedúce osobnosti komunistického odboja: Šmidke, Husák, Novomeský – Martin Mocko, historik
5.    Signatári Vianočnej dohody a ich povojnové osudu (Ursíny, Lettrich, Josko, Zaťko. Horváth)Ján Bábik, publicista a historik
 

OBEDŇAJŠIA  PRESTÁVKA – 12,50 – 13,20 - občerstvenie
 

III.    BLOK – 13,20 – 15,00 – tretí moderátor: Jozef Lysý, KNS
6.    Vytvorenie vojenského ústredia SNR a príprava ozbrojeného povstania – Jozef Bystrický, Vojenský historický ústav
7.    Činnosť ilegálnej SNR v roku 1944 do jej prvého vyhlásenia, - Marek Syrný, Múzeum SNP

ZÁVER PODUJATIA: - cca o 15,00
záverečné slovo – Jozef Lysý, predseda KNS
 

www.noveslovo.sk

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984