Branislav Fábry: Štrukturálne problémy ústavného súdnictva

streda, 17. október 2018 - 16:30

kns_asa_upv.jpg

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV


Vás pozývajú na besedu
 

s Branislavom Fábrym


na tému:

 

Štrukturálne problémy ústavného súdnictva

 

Moderuje Martin Muránsky

 

dňa 17. októbra 2018 (streda) o 16:30 hod.
na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

 

 

www.noveslovo.sk

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984