Pozvánka na spomienkové stretnutie k 50. výročiu vstupu armád piatich krajín Varšavskej zmluvy do ČSSR, ktoré bude pri hrobe Alexandra Dubčeka, hlavného predstaviteľa Československej jari

utorok, 21. august 2018 - 9:00

szpb_kns_upv_asa.jpg

 

POZVÁNKA

Oblastný výbor SZPB v Bratislave,
Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV
a Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

Vás pozývajú na

Spomienkové stretnutie
 

pri príležitosti smutného 50. výročia vstupu armád piatich krajín
Varšavskej zmluvy na územie Československa
s cieľom zmariť obrodný proces v našej republike.

Podujatie sa uskutoční v utorok 21. augusta 2018 so začiatkom o 9. hodine

pri hrobe hlavného predstaviteľa Československej jari
 

Alexandra Dubčeka v Slávičom údolí.


Program: 1. položenie kvetov k hrobu

2. príhovory
 

Martin Krno, predseda OblV SZPB Bratislava

Jozef Lysý, predseda KNS
 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984