Teoretický seminár na tému: Karol Marx v 21. storočí

streda, 6. jún 2018 - 13:00

marx1.jpg
marx2a.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984