Branislav Fábry: Prezidentské voľby v Ruskej federácii v roku 2018

štvrtok, 5. apríl 2018 - 16:30

kns_asa_upv.jpg

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

Vás  pozývajú na besedu s
 

Branislavom Fábrym
 

na tému
 

Prezidentské voľby v Ruskej federácii

v roku 2018
 

 Moderuje Martin Muránsky

 

5. apríla 2018 (štvrtok) o 16:30 hod.

na Gunduličovej ul. V Bratislave

 

www.noveslovo.sk
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984