Reklama
Reklama

Homosexuálne páry sú stále menším problémom

Väčšine Slovákov stále prekáža zákonom uznané a zvýhodnené spolužitie homosexuálnych párov. Najnovší prieskum, ktorý iniciatíva Inakosť urobila v rámci širšieho projektu na podporu zákona o registrácii homosexuálnych životných partnerstiev však ukazuje, že aj v tejto oblasti sa stávame čoraz tolerantnejší.
Počet zobrazení: 1330

Väčšine Slovákov stále prekáža zákonom uznané a zvýhodnené spolužitie homosexuálnych párov. Najnovší prieskum, ktorý iniciatíva Inakosť urobila v rámci širšieho projektu na podporu zákona o registrácii homosexuálnych životných partnerstiev však ukazuje, že aj v tejto oblasti sa stávame čoraz tolerantnejší. Niežeby mal takto zákon podporu slovenskej verejnosti a predovšetkým, niežeby toto bol problém, ktorý by nás nejako trápil. Politické body sa na tejto téme zatiaľ stále získavať nedajú, ale ukazuje sa, že sa už nedajú získať ani ostentatívnym bojom proti právam homosexuálov. Na výsledkoch prieskumu názorov verejnosti je najzaujímavejší fakt, že ľuďom by najviac prekážalo, ak by štát „oficiálne“ homosexuálne páry finančne zvýhodňoval – poskytoval im daňové úľavy a pozostalostné dôchodky ako v prípade manželov. Iné manželské práva a povinnosti by však už nepovažovali za problém, a to ani v majetkovej oblasti (dedenie a bezpodielové spoluvlastníctvo). Homosexuálne registrované páry by mali mať podľa väčšiny rovnaké práva ako manželia aj pri starostlivosti o chorého partnera, vrátane štátnej finančnej podpory. Výskum sa, zrejme zámerne, vyhol najcitlivejšej oblasti – práva na adopciu detí – v ktorej určite vysoko prevažuje odpor väčšinovej spoločnosti, ale tiež je pravda, že toto ani iniciatíva Inakosť nepovažuje za nevyhnutné ihneď riešiť v zákone o registrovanom partnerstve. Zákon sa však naďalej nestane pre politikov aktuálnou témou aj preto, lebo i podľa prieskumu sú odporcovia takejto legislatívy zarytejší než jej prívrženci. Na základnú otázku, či súhlasia so zákonom o registrovaných partnerstvách homosexuálov bez práva na adopciu odpovedalo iba 10 percent respondentov rozhodne pozitívne, ale až 25 percent ich bolo rozhodne proti. Na druhej strane je však zrejmé, že jednotlivé aspekty takéhoto zákona by už prekážali len (v niektorých prípadoch výraznej) menšine. Projekt iniciatívy Inakosť Cesta k zákonu o životnom partnerstve je užitočný a je dobré, že sa na jeho financovaní podieľa i náš štátny rozpočet. Výsledky prieskumu ukazujú, že by sa mal zamerať najmä na osvetu, aby ľudia presne vedeli, čo má zákon obsahovať, lebo sa zdá, že jeho samotný obsah je pre väčšinu menším problémom, než jeho prijatie. Treba viac využívať médiá, treba dať väčší priestor pozitívnym príbehom zo života homosexuálnych párov. Niet pochýb, že vhodná doba na túto legislatívnu normu je už veľmi blízko. Autor je stály spolupracovník Slova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama