Ústav politických vied: Vedecká konferencia Október 917 a súčasnosť

štvrtok, 12. október 2017 - 9:00

konferencia_oktober_1917.jpg
 

PROGRAM
 

9:00 – 9:15 Prezentácia

9:15 – 9:20 Úvodné slovo
Miroslav Pekník, Ústav politických vied SAV

9:20 – 13:00 Prvý blok
moderuje P. Dinuš

Zuzana Kulašíková
Politická inovácia – nový pohľad na revolučnú proceduralitu

Nikola Čech
Materiální podmínky a hybné síly ruské říjnové revoluce

František Škvrnda
O vybraných historicko-sociologických aspektoch a súvislostiach Októbrovej revolúcie v Rusku v 1917

Marek Hrubec
Sověty a jejich funkcionální ekvivalenty: Revoluční participace a její organizace

Ladislav Hohoš
Nedokončená revolúcia a niektoré jej dôsledky

Jozef Lysý
Revolúcia bez štebotu

13:00 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 17:00 Druhý blok
moderuje M. Hrubec

Peter Dinuš
O konci trajektórie VOSR vo východnej Európe

Ľuboš Blaha
Späť k Leninovi?

Peter Takáč
Čo dnes znamená zopakovať Lenina?

Dominika Dinušová
Socialistická revolúcia – výzva rodovej emancipácii

Jana Sivičeková
Vplyv VOSR na myslenie slovenskej komunistickej inteligencie v medzivojnovom období

17:00 – 18:00 Záverečná diskusia a záver konferencie

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984