Odborný seminár Futurologickej spoločnosti na tému: Pramene futurológie

utorok, 6. jún 2017 - 16:00

fss_zsvs.jpg
 

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)

                                             sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

pozýva na odborný seminár na tému

 

Pramene futurológie
 

Mgr. Ľudmila Anderková

 

Koreferát

Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.
 

6. júna 2017(utorok), o 16.00 hod.

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4.posch.

www.futurologia.sk

 

Anotácia prednášky  Pramene futurológie

 • Prvým prameňom futurológie je ukončenie adaptácie na genetické informácie päťdesiatročného až sedemdesiatdva ročného vývinového procesu vnútorných cyklov. Predstavuje teda vplyv génov na vrodené inteligencie, ktoré sa zapísali na membrány buniek pri narodení ako cukrový kód. Ukončenie päťdesiatročného cyklu a nástup nového cyklu je prvým predpokladom futurologických kompetencií. Ako príklad uvádzam rady starších u Slovanov a Indiánov.
   
 • Druhý prameň futurológie nachádzame v ukončení adaptácie na vonkajšie cykly silových polí, ktoré sa zapísali na membrány buniek pri narodení.  Predstavuje nielen

  vplyv génov na vrodené inteligencie – vnútorná adaptácia, ale aj
  - vplyv silových polí veľkej membrány na vrodené inteligencie – vonkajšia adaptácia.
   
 • Tretí prameň futurológie nachádzame v bohatstve kultúrneho dedičstva predkov, ktoré nám zanechali. Lebo práve preto vieme že sme boli, že sme a že budeme. Je to naše ekologické dedičstvo. Epigenetika je mladý odbor, ktorý skúma vplyv epigénov,(ktoré sú pravdepodobne nadradené génom), na život detí, vnukov a pravnukov.
   
 • Štvrtým prameňom futurológie je vôľa uskutočňovať naše vízie. Musíme vedieť čo bolo a čo je, aby sme vedeli čo bude.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984