Prezentácia publikácie Ústavu politických vied SAV: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989

štvrtok, 25. máj 2017 - 16:30

pohlady-na-politiku.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984