Prednáška doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.: Odvrátená tvár informačnej spoločnosti

streda, 12. apríl 2017 - 17:00Univerzita Komenského v Bratislave vás pozýva na prednášku
prorektora UK pre informačné technológie
doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na tému


Odvrátená tvár informačnej spoločnosti


Prednáška sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 (streda) o 17.00 hod.
v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie).
 


Tézy prednášky:
1. Kľúčová úloha informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vývoji ľudskej spoločnosti.
2. Závislosť ľudskej spoločnosti od inteligentných IKT.
3. Negatívne dopady informatizácie spoločnosti.
4. Vznik novej interdisciplinárnej vednej oblasti - informačnej bezpečnosti.
5. Úloha univerzity v informačnej bezpečnosti.

Pozri Klub Nového slova:
Daniel Olejár: Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984