Rakúska novinárka Barbara Grabner: Médiá a my. Ako novinári ovplyvňujú verejnú mienku

štvrtok, 30. marec 2017 - 16:30

grabner.jpg

pozývajú na prednášku v nemčine s prekladom do slovenčiny

Média a my

Ako novinári ovplyvňujú verejnú mienku

 

Štvrtok 30. marca 2017 o 16.30 hod., zasadačka Filozofického ústavu SAV,
Bratislava, Klemensova ul. 19, 4. posch., vstup zdarma.

 

Mag. Barbara Grabner, novinárka, Rakúsko

Inšpiráciou pre prednášku je kniha Špirála mlčania (Die Schweigespirale), doplnená praktickými príkladmi z vlastnej dlhoročnej profesionálnej skúsenosti.

Nemecká sociologička Elisabeth Noelle-Neumannová je autorkou teórie s názvom Špirála mlčania. Táto teória hovorí, že ľudia majú schopnosť takmer inštinktívne vycítiť názory ľudí vo svojom okolí a svoje chovanie prispôsobujú prevládajúcemu postoju k tomu, čo je prijateľné a čo nie. Ľudia ochotnejšie vyjadrujú svoje názory, keď si uvedomujú, že ich postoj je ten dominujúci, alebo že je na vzostupe.

Médiá určujú naše vnímanie toho, čo je správne a čo nesprávne, a ovplyvňujú tak našu ochotu hovoriť o kontroverzných témach. Názory uprednostňované novinármi mávajú väčšiu váhu než zodpovedá realite. Výsledkom je špirálový proces, ktorý nabáda čitateľa, poslucháča a diváka k sledovaniu kauzy, až kým sa názor novinárov nepresadí ako dominujúci postoj a stane sa normou.

Okrem toho médiá formujú verejnú mienku tým, že vyberajú zdroje spravodajstva a témy. Názory alebo fakty, ktoré nie sú publikované, sa javia akoby neexistovali. Argumenty a fakty získané z médií pomáhajú aktivistom a záujmovým skupinám presadzovať vlastné kauzy s väčším presvedčením.

Môže nás internet oslobodiť od strachu zo spoločenskej izolácie? Výskumy ukazujú, že ľudia sa stiahnu i z diskusií vedených on-line, keď zistia, že prevládajúci názor sa líši od ich názoru. Užívatelia internetu preferujú komunikáciu s ľuďmi podobného zmýšľania a podobných hodnôt…

Mag. Barbara Grabner sa narodila v roku 1955 južne od Salzburgu. Študovala žurnalistiku a východoeurópske dejiny na Viedenskej univerzite. Písala pre rôzne denníky a časopisy hlavne v Rakúsku, ale aj do anglicky písaných zahraničných médií. Jej prvé články boli venované hlavne vývoju vo východnej Európe pred a po roku 1989. Od roku 1992 píše a pracuje v oblasti ochrany prírody. Ja vydatá, manžel je Slovák.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984