Reklama
Reklama

Nemôžem mlčať

Počet zobrazení: 4850
Úryvok z: Nemôžem mlčať (Neprivlastňujú si iba rady a ceny, ale i dejiny a význačné osobnosti), Nové slovo bez rešpektu, 28. 8. 1995. Uverejnené tiež v Brigita Schmögnerová: Cúvanie napred. Edícia osobnosti ľavice. Nadácia Ladislava Novomeského, Bratislava 1997.
 

S Radom Ľudovíta Štúra to nevyšlo
 

Na ocenenie mimoriadnych zásluh o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, výsledkov práce, úsilia o obranu vlasti, hrdinských a výnimočných činov sa zákonom č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach zriadil okrem iného Rad Ľudovíta Štúra občianskeho druhu I. triedy. Podľa §5, ods. 4 zákona Rad Ľudovíta Štúra zapožičiava prezident SR pri príležitosti výročia schválenia Ústavy SR 1. septembra. Ak by sme sa držali Pokynov na prípravu a prerokovanie návrhov na zapožičanie štátnych vyznamenaní podpísaných predsedom NR SR I. Gašparovičom, prerokovanie návrhov vo výboroch NR sa má uskutočniť každoročne do 20. mája a v Národnej rade do konca mája bežného roku.

Návrhy na udelenie Radu Ľ. Štúra za rok 1995 iniciatívne predložili predseda garančného výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport K. Haťapka spolu s podpredsedom NR SR M. Andelom. Zoznam zahrnoval 21 laureátov, z toho 13 športovcov, resp. športových funkcionárov vrátane navrhovateľa, dvoch ministrov kultúry 2. a 3. Mečiarovej vlády, redaktora Slovenskej republiky a troch umelcov blízkych HZDS. Počet dopĺňali J. Binder a p. O. Pavúková, riaditeľka Múzea Ľ. Štúra v Modre. Návrh vyrazil dych aj koaličným poslancom a z rokovania NR sa napokon stiahol. Inými slovami: Rad Ľ. Štúra v r. 1995 nebude zapožičaný nikomu.

Novinárska cena Ľ. Štúra
 

2. augusta predseda vlády V. Mečiar odovzdával novinárske ceny Ľ. Štúra, ktoré na návrh Združenia slovenských novinárov schválila vláda. Prvú cenu dostal stranícky denník HZDS Slovenská Republika, druhú – Novinársky študijný ústav, ktorému riaditeľuje J. Darmo, tretie ceny – Týždenník Zmena, ktorý, slovami komentátora Pravdy M. Leška, „zastáva HZDS a jeho predsedu proti odpornej opozícii“, i tejto charakteristike nie veľmi vzdialený týždenník Extra. Cenu Ľ. Štúra za rok 1994 pre jednotlivcov získali publicisti G. Zelenay, V. Urbanová (denník Slovenská Republika), I. Demovič (týždenník Extra), J. Darmo, D. Slobodník, R. Hofbauer a štyria ďalší. Hlavným kritériom hodnotenia mal byť „podiel masmédií a jednotlivcov na hodnotovej národno-štátnej transformácii slovenskej žurnalistiky“.

Medzi ocenenými, hádam ani netreba dodávať, neboli žiadni tzv. opoziční publicisti, resp. z iných ako vláde blízkych médií, lebo – ako v krátkom interview uviedol jeden z odmenených – sú medzi nimi aj viacerí šikovní, „ktorí vedia písať, to treba priznať“, ale čo s nimi, keď „pracujú proti tomuto štátu“.

Eo ipso podľa tejto logiky všetci, ktorí „nie sú vláde blízku“, sú protištátni. Takže máme ďalší svetový unikát: viac ako polovica nášho ľudu, ktorá nevolila HZDS, je protištátna, inými slovami protiľudová, stojí sama proti sebe!

„Protištátni“ novinári a „protištátni“ politici proti udeleniu cien uvedeným novinárom a publicistom „ostro protestovali“ v tlači aj na tlačových konferenciách, resp. si ich aspoň „podali“. Ľ. Lintner napísal, že „Štúr sa musí v hrobe obracať“, M. Kňažko uviedol, že „sme svedkami arogancie a vrcholnej neslušnosti“. M. Leško vyjadril napokon úľavu za seba a iných, ktorí „neboli hodní“ udelenia ceny: „Keď svoji ľudia oceňujú svojich ľudí, môžu si všetci ostatní aspoň povedať: Obstáli sme čestne. Nedostali sme žiadnu cenu.“

Dodávam ešte, že kto vydržal sledovať televízny záznam z odovzdávania cien, musel byť zhrozený po druhýkrát – dramaturgiou ceremónie. Nepresiahla úroveň akadémie organizovanej na konci školského roka v základnej škole, v ktorej nechýba ani hudobná úderka, ani báseň, ani horúce interview, i keď ho zvyčajne poskytujú športovci po nezabudnuteľných športových výkonoch, ktoré sa zapíšu do dejín športu.

Čo prvý podpredseda DÚ pokladal za vrcholnú neslušnosť? Že koalícia si ukradla Ľ. Štúra... Ak ho nedokázala ukradnúť (zatiaľ) pri udeľovaní Radu Ľ. Štúra, ukradla ho pri udeľovaní novinárskej ceny, ale, žiaľ, aj inokedy – pri oslavách jeho životných jubileí či pripomienke historických udalostí spojených s ním.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama