Spomienkové stretnutie k 73. výročiu Vianočnej dohody

pondelok, 19. december 2016 - 11:00

viadohoda.jpg
 

Pri príležitosti 73. výročia prijatia Vianočnej dohody,
zásadného historického dokumentu

uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia
na Slovensku v decembri 1943

Vás  pozýva
Oblastný výbor SZPB v Bratislave, Klub Nového slova,
     Ústav politických vied SAV a redakcia dvojtýždenníka Bojovník

na spomienkové stretnutie, ktoré sa začne

19. decembra 2016 (pondelok) o 11. hodine
 

  položením kytice kvetov pred vchodom do budovy
na Gajovej ulici č. 11 v Bratislave.

Naň bezprostredne nadviažu v zasadačke SZPB
na susednej Štúrovej ulici číslo 8 o 11.30

„Živé noviny“ na tému
Desaťročia zápasov Európanov proti fašizmu.


V besede okrem iných vystúpi riaditeľ Ústavu politických vied SAV
historik a politológ Miroslav Pekník,

predseda OblV SZPB, novinár Martin Krno,
         šéfredaktor Bojovníka Vladimír Mikunda,

historik Múzea SNP v Banskej Bystrici Marek Syrný a ďalší.

Bude podané občerstvenie primerané počasiu.

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984