Reklama
Reklama

O vidieckej turistike na Slovensku

Návšteva Klausa Ehrlicha z EUROGITES
Počet zobrazení: 4599

Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) sa 12. októbra uskutočnil v Hokovciach celoslovenský seminár pod názvom „Vidiecka krajina, miesto, kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú“. Zameral sa na trendy rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a v Európskej únii. Účastníkov privítal predseda SZVTA Štefan Píri a pozdravili ich zástupcovia organizácií – Vidiecky parlament na Slovensku, Magna Via, Pomoc vidieku a Združenie Malokarpatská vínna cesta.

Na seminári za účasti viac ako 70 podnikateľov vo vidieckej turistike, členov SZVTA, miestnych akčných skupín, predstaviteľov a pracovníkov miestnej územnej samosprávy a organizácií tretieho sektora vystúpili odborníci z MPRV SR, MDVRR SR, SACR, ARVI v Nitre a ďalších. Vzácnym hosťom bol generálny sekretár Európskeho združenia agroturistiky (EUROGITES) so sídlom v Štrasburgu, pán Klaus Ehrlich, účastník Európskeho fóra cestovného ruchu, ktoré sa konalo v Bratislave v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

01_predsednictvo_seminara_szvta_v_hokovciach.jpg Seminár v Hokovciach; sprava Ing. Marian Bujna, generálny riaditeľ SACR, Štefan Píri, predseda SZVTA, prof. Ing. Peter Patúš, PhD., Klaus Ehrlich, generálny sekretár EUROGITES.


Najúspešnejší podnikatelia vo vidieckej turistike dostali na podujatí „Pamätný list“. Medzi ocenenými boli pedagógovia, popularizátori vidieckej turistiky, odborníci vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike a dlhoroční partneri SZVTA, ako Juraj Kerekeš, Jozef Húska, Mária Behanovská, Marián Bujna, Ján Babinský, František Mach, Peter Patúš, Rudolf Haspra, Bronislava Nyesteová a ďalší. Ocenenie prebrali i dlhoroční úspešní podnikatelia vo vidieckej turistike a agroturistike, ako napríklad Ján Gondek, Karol a Mária Zalešakovci, Štefan Píri, Ivan Zubaj, Jozef Kondela, Milan Pavelka, František Hadušovský, Katarína Flachbartová, Miroslav Babinský, Miroslav Bolvanský, Anna Jajcajová, Milan Turac a ďalší.

Diskutujúci sa pozastavili nad nedostatočnou podporou malých podnikateľov vo vidieckej turistike v rámci Programu rozvoja vidieka na Slovensku. SZVTA je jedným z najstarších profesijných zväzov v cestovnom ruchu i v agrokomplexe na Slovensku a presadzuje potreby a záujmy podnikateľov vo vidieckej turistike voči štátnym inštitúciám. Jeho predseda Štefan Píri hovoril aj tom, aby pri posudzovaní a prijímaní navrhovaných projektov boli zohľadňované aj pripomienky zástupcov samospráv, ktorí najlepšie poznajú problémy a potreby v rozvoji vidieka. No i napriek viacerým projektom, ktoré predložili podnikatelia v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky Poľnohospodárskej platobnej agentúre na MPRV SR, tá schválila len minimum. Kým v minulosti MPRV SR  finančne podporovalo vzdelávanie, propagáciu a iné aktivity v rámci SZVTA, v súčasnosti takáto priama podpora chýba.

03_odovzdanie_pamatneho_listu_klausovi_ehrlichovi_odovzdavaju_stefan_piri_a_frantisek_mach.jpgPamätný list Klausovi Ehrlichovi odovzdávajú Štefan Píri a František Mach.

Aj miestne akčné skupiny a oblastné organizácie cestovného ruchu by mali šíriť osvetu medzi občanmi a zvýšiť na Slovensku záujem o pobyt na vidieku, podobne ako napríklad v Poľsku, kde podniky podporujú aj finančne domáce pobyty. SACR má možnosť pomôcť pri  propagácii vidieckej turistiky, agroturistiky v zahraničí, podobne ako propaguje slovenské kúpele na výstavách cestovného ruchu. Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb bude potrebné udeľovať Znaky kvality ako v Rakúsku, čo už v roku 2000 SZVTA začal realizovať. Rezervy sú v spolupráci  podnikateľských subjektov vo vidieckej turistike pri presadzovaní zákonov na podporu podnikania na vidieku. Príkladom pre nás je Poľsko, kde DPH na potraviny je nižšia ako na Slovensku, čo nás znevýhodňuje v pohraničných regiónoch.

V nadväznosti na seminár v Hokovciach sa 13. októbra v Penzióne HARMÓNIA v Modre uskutočnila beseda s Klausom Ehrlichom za účasti starostov a podnikateľov v cestovnom ruchu z Malokarpatského regiónu. Stretnutie zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty a Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v meste Modra. Organizátori pre hosťa pripravili návštevu Slovenského Grobu, kde sa stretol s členmi Cechu husacinárov. Primátor Modry Juraj Petrakovič ho oboznámil so zámermi rozvoja cestovného ruchu v meste i regióne na spoločnom obede v reštaurácii U richtára v Modre. Potom zavítal do vinárstva ELESKO WINE PARK, kde si prezrel modernú technológiu výroby vína, besedoval o vinohradníctve a vinárstve pod Malými Karpatmi a v ZOYA MUSEUM si prezrel výstavu obrazov Andyho Warhola.

04_klaus_ehrlich_na_besede_v_penzione_harmonia_v_modre.jpgKlaus Ehrlich na besede v Penzióne HARMÓNIA v Modre.

Pred dvadsiatimi rokmi sa na zakladaní Združenia Malokarpatská vínna cesta zúčastnil aj vtedajší prezident EUROGITES pán Erik Jordan z Belgicka. V tom období bol na exkurzii po slovenských regiónoch aj Klaus Ehrlich, ktorý vypracoval správu o stave agroturistiky na Slovensku s návrhmi na ďalšie smerovanie podnikania vo vidieckej turistike. So skupinou španielskych expertov pobudol v Liptove, na Orave, vo Vysokých a Nízkych Tatrách i na Malokarpatskej vínnej ceste v Modre. V tomto období bola Modra sídlom Združenia podnikateľov v agroturistike Slovenska.

Klaus Ehrlich, súčasný generálny sekretár Európskeho združenia agroturistiky, mal možnosť porovnať zmeny, ktoré nastali za dve desaťročia na Slovensku. Pozitívne hodnotil dosiahnuté zmeny v kvalite poskytovaných služieb a vyzval na intenzívnejší rozvoj vidieckej turistiky na Slovensku. Pozitívne hodnotil gastronomické ponuky a ubytovacie možnosti v Slovenskom Grobe, aktivity Združenia Malokarpatskej vínnej cesty a najmä kvalitu vyrobených vín na Slovensku. Pozastavil sa nad stavom rozvrátenej poľnohospodárskej výroby na Slovensku, veľkým znížením počtov hospodárskych zvierat, predimenzovaným pestovaním olejnín, chátrajúcim stavom bývalých výrobných zariadení na družstvách i v potravinárskom priemysle a tiež vinohradníckej výroby pod Malými Karpatmi, kde viac ako polovica vinohradov je neobrobených. Odporučil väčšiu pozornosť venovať výrobe a predaju regionálnych produktov prostredníctvom agroturistických zariadení, roľníckych trhov a z roľníckeho  dvora.

05primator_modry_mgr._juraj_petrakovic_prijal_hosti_na_obede_v_modre.jpgPrimátor Modry Mgr. Juraj Petrakovič prijal hostí na obede v Modre.


Pre majoritne vidiecku krajinu, ako je Slovensko, je zarážajúce, že viac ako polovica potravinárskych výrobkov sa dováža zo zahraničia a preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť aktivitám SZVTA a efektívnemu rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a agroturistike. Príjmy z cestovného ruchu nedosahujú na Slovensku úroveň okolitých štátov a ich podiel na národnom dôchodku je neprimeraný našim prírodným podmienkam. To sa týka aj celkových príjmov z cestovného ruchu a poklesu zamestnanosti na slovenskom vidieku.

Autori, František Mach, Štefan Píri, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Foto : František Mach a Juraj Kerekeš

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama