Odborný seminár FSS – RNDr. Rudolf Požgay, CSc.: Otvorené otázky vývoja súčasného bankového a finančného systému EÚ

štvrtok, 27. október 2016 - 16:00

fss.jpg

Futurologická spoločnosť Slovenska
                                         sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS                                                                         

Vás pozýva na odborný seminár na tému:

Otvorené otázky vývoja súčasného bankového a finančného systému EÚ
 

Prednášateľ

RNDr. Rudolf Požgay, CSc.

je predsedom SAKS (Slovak Association for Knowledge Society) 
 

Úvodné slovo doc. PhDr. LADISLAV HOHOŠ, CSc.

štvrtok 27.októbra 2016 o 16.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

                                                      www.futurologia.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984