Prednáška Lászlóa Andora, bývalého komisára Európskej komisie spojená s diskusiou: „Kto vládne v Bruseli? Rozhodovanie a transparentnosť v európskych inštitúciách.“

pondelok, 17. október 2016 - 17:00

andor_1a.jpg
andor_2.jpg
andor_3.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984