Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA.: O financializácii svetovej ekonomiky a jej hlavných aktéroch. Prednáška a diskusia

utorok, 28. jún 2016 - 16:30

tanner1.jpg
tanner_2.jpg

Hlavné tézy prednášky:

1. Stručná historie globálního finančného systému a současné vývojové trendy.
2. Čtyri fáze financializace globální ekonomiky a její dopady do reálne ekonomiky.
3. Současná role hlavních systémových bank v globálním finančním systému, jejich marketingova strategie, finanční inovace, pakove a marginove obchody, včetne pohledu do "zákulisí" velkých systémových bank a jejich taktika v boji s tzv. Shadow Banking.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984