Verejná diskusia: Vysoké školstvo a veda: súčasný stav a vyhliadky v roku 2016. Hostia: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. a prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

štvrtok, 21. január 2016 - 16:30

   asa_kns.jpg       


P O Z V Á N K A
na verejnú diskusiu na tému:

                            „Vysoké školstvo a veda: súčasný stav a vyhliadky v roku 2016.“                              

Podujatie sa uskutoční
dňa 21. januára 2016 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA Gunduličova ulica č. 12, Bratislava

 

S referátmi vystúpia:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.,
vedúca Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.,
podpredseda Slovenskej akadémie vied

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984