Branislav Fábry: Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy. Prednáška a diskusia.

pondelok, 30. november 2015 - 16:30

asa_kns.jpg

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova
Vás  POZÝVA  na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

„Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy.“


Podujatie sa uskutoční:

dňa 30. novembra 2015 (pondelok) o 16:30 hod.

v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

Program:
1/ Otvorenie a úvodné slovo:            zástupca Inštitútu ASA

2/ S referátom vystúpi:                     JUDr. BRANISLAV FÁBRY, PhD.,
                                                        Právnická fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave  
3/ Diskusia:                                       pozvaní hostia     
4/ Záver:                                          zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984