Milan Šikula: Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie

utorok, 26. máj 2015 - 16:30

asa_kns.jpg

P O Z V Á N K A
na okrúhly stôl na tému:

„Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie.“

Podujatie sa uskutoční:
dňa 26. mája 2015 (utorok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:
1/ Otvorenie a úvodné slovo         zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavný referát                              Dr.h.c. prof. Ing. Milan Šikula, Dr.Sc., Ekonomický ústav SAV
3/ Diskusia     
4/ Záver                                             zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984