Prednáška Herberta Gillera: Čo príde po kapitalizme?

štvrtok, 28. máj 2015 - 16:30

giller.jpg

Komunizmus chcel nahradiť kapitalizmus ako nespravodlivú a škodlivú formu hospodárstva. Komunizmus už v Európe stroskotal, kapitalizmus je na pokraji zrútenia, keďže jeho „škodlivé vedľajšie účinky“ - chudoba, nespravodlivá distribúcia, migrácie, plytvanie zdrojmi, ničenie životného prostredia a mnohé iné zlá, zasahujú stále širšie vrstvy obyvateľstva. Dnes takmer neobmedzene vládnuca forma hospodárstva je založená na materialistickom egoizme, ktorý sa nehodí pre mierovú a spravodlivú budúcnosť ľudstva. Hľadá sa preto nová forma hospodárstva, ktorú viedenský filozof Herbert Giller označuje ako morálno-solidárne hospodárstvo.

Tak ako pred 40 rokmi pitval komunizmus, podobne aj teraz analyzuje chronické slabosti kapitalizmu. Kapitalizmus, rovnako ako marxizmus, je založený na nesprávnom myšlienkovom postupe, ktorý potrebuje naliehavú korektúru! Giller sa snaží o nové základné definície ekonomických pojmov ako sú peniaze a zisk, úver a úrok, práca a výkon, vlastníctvo a kapitál.

Herbert Giller sa narodil vo Viedni v roku 1947. Najskôr študoval spojovaciu techniku na Technickej Univerzite vo Viedni, neskôr fyziku a filozofiu na Viedenskej Univerzite. Niekoľko rokov pracoval ako novinár v renomovaných časopisoch. Na mnohých cestách do všetkých kútov sveta nazbieral množstvo najrozličnejších kultúrnych zážitkov. Naposledy pracoval v publikačnom oddelení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEO) vo Viedni.

Ďalšie publikácie:
Čo príde po komunizme? / Was kommt nach dem Kommunismus? Wien, 1976
Kresťanstvo a marxizmus – Predslov ku knihe Nikolaja Berdjajeva: Pravda a lož komunizmu / Christentum und Marxismus – Vorwort zum Buch von Nikolaj Berdjajew: Wahrheit und Lüge des Kommunismus, Wien 1977
Apolón alebo mamon? Situácia umenia v kapitalizme / Apollon oder Mammon? Die Situation der Kunst im Kapitalismus, Wien 2014

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984