Odborný seminár: (A)morálne aspekty súčasného bankového a finančného systému

utorok, 19. máj 2015 - 16:00

zvst_fss.jpg

Futurologická spoločnosť Slovenska
sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS  
                                                             

Vás pozýva na odborný seminár na tému:

(A)morálne aspekty súčasného bankového a finančného systému
 

Prednášateľ

RNDr. Rudolf Požgay, CSc.
je predsedom SAKS (Slovak Association for Knowledge Society) 

Úvodné slovo doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

Utorok 19.mája 2015 o 16.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV,
Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

www.futurologia.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984