Vyhlásenie pri príležitosti Dňa palestínskeho zajatca, 17. apríla 2015

Počet zobrazení: 2494

Izraelská okupácia, ktorá o dva roky vstúpi do svojho 50-teho roku trvania, čím sa stane najdlhšie existujúcou okupáciu, rozdelila palestínsky ľud na tri časti; jedna časť bola vo väzení, druhá je vo väzení, tretia časť čaká, kedy pôjde do väzenia. Od prvého dňa izraelskej okupácie zostatku územia Palestíny v júni 1967 absolvovalo svoj vynútený pobyt v izraelských žalároch vyše 850 tisíc palestínskych občanov. Je to štvrtina obyvateľov Západného brehu Jordánu a pásma Gazy a polovica mužskej populácie. Z celkového počtu väznených bolo viac ako 15 tisíc žien a desiatky tisícov detí.

Izrael ako okupačný štát nezaobchádza s palestínskymi zajatcami ako s vojnovými alebo politickými väzňami a neuplatňuje na nich príslušné medzinárodné zmluvy a dohovory, ktoré sa týkajú postavenia zajatcov v čase vojny a konfliktov, najmä 3. a 4. Ženevského dohovoru. Počas zatýkania a vypočúvania izraelské vojenské a bezpečnostné sily uplatňujú na zatknutých a uväznených osobách fyzické mučenie a psychický teror a odopierajú im medzinárodne uznané práva zajatcov. V príkrom rozpore s obsahom 4. Ženevského dohovoru, ktorý zakazuje premiestniť zajatcov vojenských a militantných konfliktov z územia okupovaného štátu na územie štátu okupanta, Izrael zadržiava palestínskych zajatcov vo viac ako 22 väzniciach, ktorých väčšina sa nachádza na území samotného Izraela. V izraelských väzniciach sú palestínskym zajatcom často odopierané návštevy príbuzných. Tisícom z nich sú odobraté zimné prikrývky  a oblečenie, sú voči nim uplatňované kolektívne a individuálne tresty, vrátane pobytu v izolácii, je im znemožnený prístup ku knihám, médiám a nákupu osobných a hygienických potrieb.

V záujme zahladenia zločinov páchaných izraelskými bezpečnostnými zložkami na palestínskych väzňoch vláda izraelskej okupácie tieto nezákonné a nemorálne praktiky legalizovala. Umožnila, aby palestínski väzni boli súdení vojenskými izraelskými súdmi, a to podľa izraelského vojenského práva, bez toho, aby tieto súdy rešpektovali medzinárodné právo. Tieto súdy diskriminujú palestínskych väzňov a nezabezpečujú im ani minimálnu úroveň zákonnej spravodlivosti. Izrael navyše legalizoval násilné kŕmenie väzňov, ktorí držia hladovku, prijal zákonnú normu, ktorá neumožňuje udeliť im amnestiu, ďalšou normou zvýšil trest pre deti až na hranicu 20 rokov a tým im zároveň znemožnil prístup k strednému a vysokoškolskému vzdelaniu. Izraelský súdny systém umožňuje mučenie väzňov mladších ako 18 rokov pod zámienkou bezpečnostného ohrozenia Izraela.

Od roku 2000 sa zintenzívnili vlny zatýkania a od tohto roku bolo zatknutých až 85 000 osôb, z toho viac ako 10 000 detí mladších ako 18 rokov, 1 200 žien a viac ako 65 poslancov a ministrov.

Aby toho nebolo málo,  izraelská okupačná moc používa aj iný druh uväznenia, tzv. administratívne. Je to zatknutie občana a jeho držanie vo väzbe bez toho, aby bolo voči nemu vznesené konkrétne obvinenie. Je to najľahší a najsurovejší spôsob zatýkania, pretože jeho terčom je de facto každý palestínsky civilista. Izraelská okupačná moc uplatnila tento spôsob zatýkania voči viac ako 24 000 palestínskym civilistom.

Dnes sa nachádza v izraelských žalároch vyše 6 500 palestínskych občanov, z toho 478 s jedným alebo viacerými doživotnými trestami, 21 väzenkýň, z nich dve ženy vo veku do 18 rokov, a 1 poslankyňa Palestínskej legislatívnej rady (palestínsky parlament), 200 detí a mladistvých pod 18 rokov, 16 poslancov a 2 bývalí ministri, a ďalších 480 administratívne uväznených občanov. Viac ako 16 väzňov je vo väzniciach viac ako štvrť storočie, dvaja z nich 33 rokov nepretržite.

Ako dôsledok chýbajúcej adekvátnej lekárskej starostlivosti a dostupnosti liečiv trpí viac ako 1 500 väzňov rôznymi ochoreniami, 80 z nich je v ohrození života a 25 z nich má onkologické ochorenie.

Neľudské podmienky na život, v ktorých žijú palestínski väzni, sprevádzané mučením a nedostupnosťou adekvátnej lekárskej starostlivosti, spôsobili smrť 206 palestínskych väzňov.

Veľvyslanectvo Štátu Palestína v Slovenskej republike apeluje na slovenskú verejnosť, jej vládnych a mimovládnych predstaviteľov, aby vyvíjali maximálny nátlak na vládu izraelskej okupácie, aby uznala palestínskych väzňov za vojnových zajatcov a tým uplatnila voči nim pravidlá medzinárodného práva, najmä 4. Ženevského dohovoru, aby otvorila izraelské väznice trvalej a neustálej kontrole zo strany medzinárodného Červeného kríža, aby zastavila administratívne zatýkanie a prepustila chorých, deti a ženy z väzníc, kým Izrael neukončí okupáciu územia Palestínskeho štátu, a kým sa palestínski väzni nevrátia k svojim rodinám a nebudú žiť dôstojným a normálnym životom vo svojom demokratickom, nezávislom a zvrchovanom štáte.

Veľvyslanectvo Štátu Palestína
v Slovenskej republike

Bratislava, 16. 4. 2015

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984