Beseda o novej knihe Františka Novosáda - Sociálna teória v otázkach a odpovediach: Čo? Ako? Prečo?

streda, 22. apríl 2015 - 16:30

asa_upv_kns.jpg
Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova

Vás  pozýva na besedu pri príležitosti vydania novej knihy
Františka Novosáda

Sociálna teória v otázkach a odpovediach
Čo? Ako? Prečo?

Knihu uvádza profesorka Táňa Sedová

Podujatie sa uskutoční dňa 22. apríla 2015 (streda) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984