Vedecko-umelecké sympózium Marx a spoločenské zmeny po roku 1989

štvrtok, 15. január 2015 - 13:30

vega_1.jpg
vega_2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984