Konferencia na tému Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti

utorok, 18. november 2014 - 13:30 to streda, 19. november 2014 - 18:30

konferencia_17.-18.11.jpg

Vás pozýva na konferenciu v rámci cyklu Filozofia a sociálne vedy na tému

"ZODPOVEDNOSŤ V DOBE NEZODPOVEDNOSTI"       

18. – 19. 11. 2014

Miesto: zasadacia miestnosť G 236, FiF UK, Gondova 2, Bratislava 2.posch.Konferencia „Filozofia a sociálne vedy“
14. ročník: Praha, Bratislava, Liberec

Bratislava
Téma konferencie: Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti

18.11.2014  13.30 hod.

Prezentácia od 13.00 hod. na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, zasadačka G 236, 2.poschodie

Otvorenie: Miroslav Pekník

Plenárne prednášky (13.45 – 16.45) Moderuje L.Hohoš
Josef Šmajs: K problému filosofické odpovědnosti (hosťovská prednáška)
Marek Hrubec: „Žádný mír bez spravedlnosti“? Dilemata prospektivní odpovědnosti
František Škvrnda: O globálnom rozmere zodpovednosti bezpečnostných elít na začiatku 21. storočia

16.45 – 17.00 Prestávka

Reflexia zodpovednosti vo filozofii dejín (17.00 – 18.00) Moderuje M. Hrubec
Ladislav Hohoš: Nevyhnutnosť ako zdanie, ktoré sa stalo skutočnosťou
Erik Leško:  Tragický humanizmus a transhistorická zodpovednosť u K. Marx a C.L.R. Jamesa

Predstavenie knihy  (18.00 – 18.30) Moderuje M. Hrubec
Břetislav Horyna Kapitalismus: mýtus jednoho slova. Politické eseje. Recenzent L. Hohoš
 

19. 11. 2014  9.00 hod.

Prednášky pri príležitosti vydania knihy Morální odpovědnost a její aspekty (9.00 - 10.30) Moderuje M.Hrubec.
Vlastimil Hála: Morální odpovědnost. Její aspekty a souvislosti
Zuzana Palovičová: Pojem sociálneho fungovania a problém zodpovednosti

Plenárna prednáška (10.45 – 11.45) Moderuje L. Hohoš
Jozef Lysý: Politická zodpovednosť za vlády trvalej zmeny

11.30 – 12.30 Prestávka na obed

Zodpovednosť politiky a politikov  (12.30 – 14.00) Moderuje P.Dinuš.
Ľubomír Belás: Ne (zodpovednosť) politikov v kontexte dynamiky sociálno-politických procesov súčasného sveta. So zreteľom na vývoj po roku 1989
Martin Muránsky: Demokracia a kapitalizmus v koncoch.  Ako ďalej?
Ivan Bajer: Explózia neefektívnosti Slovenska

14.00 – 14.15 Prestávka

Globálne nároky zodpovednosti  (14.15 - 15.45) Moderuje P. Dinuš
Ľuboš Blaha: Globálny kapitalizmus: únik pred zodpovednosťou
Michal Frič: Spravodlivé prerozdeľovanie alebo diktatúra
Peter Takáč: Priznaj aj to, čo nevieš

Predstavenie novej knihy Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?  (15.45 - 16.45) Moderuje L.Hohoš.
Marek Hrubec, Peter Dinuš

16.45 – 17.00 Prestávka

Filozofické východiská zodpovednosti  (17.00 – 18.30) Moderuje L. Hohoš
Martin Solík:  Reflexia solidarity v globálnom priestore: problém sociálneho uznania v kontexte médií
Michael Augustín: Hľadanie ukradnutej zodpovednosti: verejné služby v 21. storočí
Svetozár Krno: Politické vedy, hodnoty a zodpovednosť v 21. storočí
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984