Banská Bystrica: Seminár SNP v literatúre – nové náhľady

štvrtok, 23. október 2014 - 13:00

S p o l o k   s l o v e n s k ý c h   s p i s o v a t e ľ o v
v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB a Múzeom SNP v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na seminár

SNP v literatúre – nové náhľady

                                                  Banská Bystrica - Múzeum SNP (kinosála) 23. októbra 2014 (štvrtok) o 13. hod.

Program:
Prof. Mária Bátorová, DrSc.: Typológia umeleckého spracovania témy SNP v slov.literatúre 20. stor.
Prof. Kristína Krnová,PhD.: Poetologické modely vojnovej povstaleckej prózy a dielo Alfonza Bednára
Doc. Július Lomenčík, PhD.: Povstalecká téma v diele Mikuláša Kováča
Prof. Vincent Šabík, DrSc.: Pohľad na SNP „zdola“. Chápanie a vedecký výklad Povstania – Majstri Vincenta Šikulu
Doc. Zuzana Kováčová, PhD.: K obrazu SNP v slovenskej literatúre                              
Doc. Pavol Parenička, PhD.: Národnie noviny v kontexte SNP
Dušan Kerný: Esesák, ktorý nám „daroval“ Povstanie (Wolfgang Venohr: Aufstand der Slowaken)
Prof. Jaroslav Chovanec, DrSc.: Štátotvorný aspekt  SNP
PaedDr. Jana Borguľová: I. zjazd slovenských umelcov a vedeckých pracovníkov – august 1945
PhDr. Milan Gonda: Objavovanie textových pamiatok literárneho charakteru súvisiacich s vojnou a SNP
Mgr. Martin Weiss: Poznámky k novelám Františka Švantnera s vojnovou tematikou
Mgr. Igor Válek: Svedectvá o tragických udalostiach po potlačení SNP

                                                                                       ***

                                              Privítame všetkých záujemcov z radov verejnosti!

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984