Odhalenie pamätnej dosky na počesť návštevy ruského cára Petra I. v Bratislave

štvrtok, 16. október 2014 - 16:00


peter_velky.jpg

Peter Veľký absolvoval v dňoch 18. – 20. júna 1698 návštevu Bratislavy, ktorej cieľom bolo oboznámenie sa s lodnou dopravou na Dunaji a majstrovstvom slovenských staviteľov riečnych lodí.

PODUJATIA
VENOVANÉ NÁVŠTEVE PETRA I. V BRATISLAVE V ROKU 1698

dňa 15. októbra o 17.00 hod.

v Ruskom centre vedy a kultúry
(ul. Fraňa Kráľa č. 2, Bratislava)
vernisáž výstavy
"CÁR PETER VEĽKÝ OBJAVUJE EURÓPU".

Súčasťou výstavy bude prezentácia 30. reprodukcií z kolekcie grafiky a kníh Moskovského štátneho Múzea Kolomenskoje.

dňa 16. októbra o 16.00 hod.

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr.2, Bratislava

- SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ DOSKY
NA POČESŤ NÁVŠTEVY
RUSKÉHO CÁRA PETRA I. V BRATISLAVE,
"CÁR PETER VEĽKÝ OBJAVUJE EURÓPU".

ktorú absolvoval v dňoch od 18. - 20.júna 1698.
Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s lodnou dopravou na Dunaji
a majstrovstvom slovenských staviteľov riečnych lodí.

- VYSTÚPENIE DYCHOVÉHO ORCHESTRA MOSKOVSKÉHO
KADETSKÉHO HUDOBNÉHO UČILIŠŤA

dňa 17. októbra o 16.00 hod.

v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí

VYSTÚPENIE DYCHOVÉHO ORCHESTRA MOSKOVSKÉHO
KADETSKÉHO HUDOBNÉHO UČILIŠŤA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984