Reklama
Reklama

Obvinenia

Bordel sa ľahšie robí, ako upratuje. A o bordeli vo vzťahoch to platí dvojnásobne. Bohužiaľ, tí čo ho narobia, majú málokedy snahu upratovať. V takých prípadoch ostávajú dve možnosti - prinútiť ich, alebo odstaviť.
Počet zobrazení: 1004

Bordel sa ľahšie robí, ako upratuje. A o bordeli vo vzťahoch to platí dvojnásobne. Bohužiaľ, tí čo ho narobia, majú málokedy snahu upratovať. V takých prípadoch ostávajú dve možnosti - prinútiť ich, alebo odstaviť. Zatiaľ to však vyzerá, že prevláda vôľa rozdeľovať, nie spájať. Krik pospolitých extrémistov a ich gardistických kolegov je hlasnejší než hlasy volajúce po tolerancii. Väčšina verejnosti mlčí. A politici, ktorí by sa mali správať dospelo a zodpovedne, si detinsky pingpongujú obvinenia, „kto to všetko začal“. Optimista by mohol tvrdiť, že vlastne o až tak veľa nejde. Napätie vyvolávajú úzke skupiny radikálov na oboch stranách, motivované zmesou vlastných (často skrytých) politických ambícií a vlastnej hlúposti. Väčšina sa do konfliktov nijako nezapája. Prieskum politickej identity Maďarov na Slovensku, ktorý robil šamorínsky inštitút pre výskum menšín Fórum napríklad ukázal, že „politická autonómia“, s ktorou tak radi šermujú nacionalisti oboch strán, priťahuje iba výraznú menšinu slovenských Maďarov. Väčšinu zaujíma akurát to, aby mohli rozvíjať svoju kultúru a hovoriť svojím jazykom. V odpovedi na ďalšiu otázku označila väčšina respondentov vzťahy Slovákov a Maďarov v okruhu svojich známych, na pracovisku či v bydlisku za dobré. Vzťahy všeobecne však vnímajú výrazne horšie. Na jednej strane by to teda mohla byť dobrá správa – slovensko-maďarský konflikt sa vníma ako niečo vonkajšie, pre veľkú väčšinu nie je súčasťou bezprostredného života. Lenže pozor. „Vonkajšie“ znamená, že napätie je súčasťou spoločenskej atmosféry. Provokácie nacionalistov z oboch strán ho stupňujú, a tak im bude ľahšie interpretovať akýkoľvek problém, bez ohľadu na jeho povahu, cez „etnickú“ prizmu, a tým posilňovať vlastné postavenie. Bude ľahšie uveriť, že hajlovanie na hraniciach, zastriekané a nastriekané nápisy a volania „do tankov“ sú „obranou národa“, a nie neprijateľným extrémizmom. Veľkohubé operovanie „národom“ je pre niektorých bezpochyby užitočné. Magicky spája múdrych a hlúpych, chudobných a bohatých, poctivých a zlodejov, skromných a nenásytných... do jedného spoločenstva, o ktorého charaktere, jednotnosti, spoločnej identite nemožno mať pochýb, keďže pramení kdesi v hmlistej minulosti, mýte o spoločnom pôvode. Ba čo viac, toto jednotné spoločenstvo cíti neodolateľné nutkanie – ba dokonca nevyhnutnú povinnosť – postaviť sa za svojich lídrov vždy, keď sa objaví nepriateľ. Bez výnimky, bez zaváhania, bez otázok. A bez ohľadu na to, či sú tí lídri rozumní, či hlupáci, poctivci, či zlodeji, skromní, či nenažranci. Hlavne, že sú „naši“. Ak chceme akýkoľvek problém riešiť, prvým a nevyhnutným krokom je priznanie jeho existencie a toho, že riešenie je v nás. Je zarážajúce, ako mainstream akceptoval odvolávanie na „historické príčiny“ slovensko-maďarských konfliktov. Tento nezmysel je v lepšom prípade alibizmus, v horšom zámerné zavádzanie. Zabudnime na konštruovaný mýtus o „tisícročnej porobe Slovákov“. Spolužitie ľudí v tomto regióne prechádzalo pokojnými aj násilnými fázami, no (re)interpretácia ich konfliktov cez prizmu „národa“ je väčšinou ahistorická a takmer vždy účelová. Súčasné rastúce napätie je o to tragickejšie, že Slovensko i Maďarsko sa nachádzajú v jednom zo šťastnejších období svojej histórie. Sú súčasťou integrujúceho sa širšieho politického celku, ktorý zatiaľ dokázal na európskom kontinente zabezpečiť relatívnu politickú a ekonomickú stabilitu. Táto integrácia prebieha na občianskom, nie etnickom princípe – a to je pre stred Európy, v ktorom spôsobil xenofóbny nacionalizmus už dosť tragédií, minimálne rovnako dôležité. Samozrejme, tento proces nie je nevyhnutný, ani nezvratný, a rovnako nevyhnutná a nezvratná nie je ani naša účasť v ňom. Vlastnou hlúposťou, účelovým opevňovaním hraníc, ktoré integrácia zmazáva, sa z neho môžeme vylúčiť. Pre ľudí v oboch krajinách to bude historická tragédia. Preto tých, ktorí označujú nenávisť za službu pre národ (prípadne „nemzet“), obviňujem z úplne iných záujmov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama