Prednášky profesora Denisa McQuaila v Olomouci

utorok, 6. máj 2014 - 11:30 to streda, 7. máj 2014 - 11:30


Je nám ctí srdečně pozvat všechny zájemce na dvě přednášky, které na půdě Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci pronese ve dnech 6. a 7. 5. 2014 profesor Denis McQuail (University of Amsterdam), jeden z nejvlivnějších vědců v oblasti teorie a výzkumu mediální komunikace.

denis_mcquaile1.jpg

Role žurnalistiky vs. současná krize médií (6. 5. od 11:30)
Od svých počátků měla žurnalistika velmi smíšenou, až rozporuplnou roli a reputaci ve společnosti. Sice o sobě ráda tvrdívá, že hraje důležitou roli ve veřejném životě, „přináší pravdu na světlo“ a vymáhá morální autoritu, často je však vnímána především jako součást zábavy, skandálů a pomluv. Sice hlásá o svobodě, ale obecně vzato je úzce propojena s politickými a ekonomickými zájmy. Tyto a další její slabiny jsou ještě více odhalovány v době velkých zvratů v mediálních systémech. Přednáška se bude zabývat důsledky této situace, zejména s přihlédnutím k přetrvávajícím základním úkolům žurnalistiky v demokratické společnosti.

Změny v paradigmatech komunikačního výzkumu a teorie (7. 5. od 11:30)
Raný výzkum masových médií byl utvářen především rámcem myšlení, který aplikoval určité společenské normy, obracel svou pozornost na záležitosti moci a vlivu médií, a ukázal tak, jaké metody zkoumání používat. O pár desítek let později byl tento úhel pohledu na věc radikálně změněn a v některých ohledech zcela popřen jako výsledek měnících se technologií a mediálních systémů, stejně jako výsledek výzkumných zjištění a nových myšlenek. „Nové paradigma” nahradilo rané paradigma masové komunikace. Přednáška se zaměří na různé důvody pro „změnu paradigmatu” a vyhodnocení platnost tohoto tvrzení.

Přednášky se budou konat v aule budovy FF UP na Třídě Svobody 26.

http://katedra.upmedia.cz/pozvanka-prednasky-profesora-denise-mcquaila/
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984