Diskusia O lokálnej mene živec a alternatívnej budúcnosti s Mgr. Jurajom Hipšom, riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica

utorok, 22. apríl 2014 - 16:00

fss_vss_kns.jpg
Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Vás pozýva v rámci konferencie
Slovensko z pohľadu futurológie

na panelovú diskusiu O lokálnej mene živec a alternatívnej budúcnosti

Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica
Moderuje doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

v utorok 22.apríla  2014 o 16.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova  ul. č. 19, 4.p osch.

www.futurologia.sk

www.noveslovo.sk


 

Ako to funguje

 • Bratislavské a Zvolenské živce sú lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s eurom.
 • Lokálna mena bude zavedená od apríla 2014 v mestách Bratislava a Zvolen. V Bratislave bude platný Bratislavsky živec a vo Zvolene Zvolenský živec. 
 • Živec bude v obehu v týchto hodnotách poukážok:


zivec.jpg

 

 • Živce sú kryté eurami v pomere 1:1.
 • Živce si budete môcť zameniť na určených miestach v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živcami sa bude platiť v zapojených označených miestnych obchodoch v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre nakupujúcich.
 • Platnosť živcov bude časovo obmedzená, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, čím sa podporuje ich obeh. Bratislavskými a Zvolenskými živcami sa bude platiť rovnako ako eurom. Pri platení má jeden živec hodnotu jedného eura.
 • Zapojenie sa do systému lokálnej meny je dobrovoľné.
 • Poukážky Bratislavského a Zvolenského živca sú zabezpečené proti falšovaniu štandardnými ochrannými prvkami.
 • Používanie živcov podporujete možnosť poskytovania bezúročných mikroúverov.
 • Z účtovného a daňového hľadiska sú živce v zmysle zákona o účtovníctve ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky). Transakcie s nimi sú účtované v oficiálnej mene podľa platného zákona o účtovníctve (ceniny).

- See more at: http://www.zivica.sk/1/lokalna-mena/ako-funguje#sthash.UuOZXBqZ.dpuf

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984