Reklama
Reklama

Diskusia s Borisom Zalom na tému: Slovensko, Európa a budúcnosť

štvrtok, 27. marec 2014 - 16:30

asa_fss_vts_kns.jpg

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)

sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Vás pozýva v rámci konferencie

Slovensko z pohľadu futurológie

na panelovú diskusiu

"SLOVENSKO, EURÓPA A BUDÚCNOSŤ”

Doc. PhDr. Boris Zala, CSc., poslanec Európskeho parlamentu
Moderuje doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

vo štvrtok  27. marca 2014 o 16.30 hod.
na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave, malá zasadačka I.  posch.

 

www.noveslovo.sk

www.futurologia.sk

Tyzdenne zobrazenia: 
6
Mesacne zobrazenia: 
24