Seminár: Kam smeruje slovenská štatistika. Otázky, problémy, riešenia

štvrtok, 6. marec 2014 - 16:30

asa_kns_upv.jpg

P O Z V Á N K A

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova a Ústavom politických vied SAV

Vás pozývajú na seminár na tému:

„Kam smeruje slovenská štatistika?

Otázky, problémy, riešenia.“


Podujatie sa uskutoční:
dňa 6. marca 2014 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

 

Program:

1/ Otvorenie a úvodné slovo                zástupca Inštitútu ASA

2/ Hlavné vystúpenie                            PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.,

                                                                  predsedníčka Štatistického úradu SR 

3/ Diskusia                                             pozvaní hostia      

4/ Záver                                                  zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984