Predstavenie novej knihy – Marek Hrubec a kol.: Kritická teorie společnosti

štvrtok, 20. február 2014 - 16:30

pozvanka_na_kts_20_02_2014_2.jpg

Na prezentácii sa zúčastnia autori M. Hrubec, M. Kreuzziger, O. Suša z Prahy a L. Hohoš. Monografiu si
bude možné kúpiť za výhodnú cenu 10 eur.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984