Klub Nového slova s prof. Josefom Šmajsom: K problému vedeckosti spoločenských vied

štvrtok, 16. január 2014 - 16:00

kns_asa_upv_sav.jpg

P O Z V Á N K A
na besedu

s prof. Josefom Šmajsom,
autorom Nájomnej zmluvy so Zemou

na tému
K problému vedeckosti spoločenských vied

Moderuje Slavo Lesňák

 

Podujatie sa uskutoční 16. januára 2014 o 16.00

na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

 

 

´

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984