Reklama
Reklama

Jan Keller

Postmoderna ukazuje stredným vrstvám svet v takej perspektíve, že im neumožňuje vidieť, ako sa prepadajú do statusového bezdomovstva.