Odborný seminár: Budúcnosť človeka na Modrej planéte

utorok, 19. november 2013 - 16:00

fss1.jpg
fss2.jpg

Budúcnosť človeka na Modrej planéte

Štefan  Šrobár


Jednou z kľúčových kvalít futurológov je ich schopnosť predstaviť si budúcnosť v inom svetle, než je to obvyklé. Bez tejto schopnosti je možné len extrapolovať trendy. Vízia je schopnosť vidieť to, čo väčšina populácie nevidí. Je to tiež schopnosť premýšľať skôr v obrazoch, než len v myšlienkach. Využitie predpovedí génia, intuícií a vízií spočíva v ich kombinácii s inými prognostickými metódami.

Biblický kód je skrytá, podrobná a presná informácia o osobách a udalostiach dávno minulých, prítomných a budúcich. Zdrojom tejto informácie je pôvodné hebrejské znenie piatich kníh Mojžišových (Tóra). Mimo základný, každému čitateľovi zrozumiteľný text, sú v Biblii zakódované slová, ktoré obsahujú skrytú informáciu (Biblia vo vnútri Biblie). O biblickom kóde vieme stále veľmi málo. Je to obrovská skladačka, možno „Kniha života“, kde môžu byť všetky pravdepodobnosti, a čo robíme, môže určiť, čo sa skutočne stane. Tak je to možné preto, aby bola zachovaná slobodná vôľa človeka. Jestvuje mnoho ďalších nevedeckých spôsobov predpovedania budúcnosti: chiromantia (náuka o ľudskej ruke ako metóde, ako porozumieť človeku), veštby z kociek, čítanie z kariet a iné. Hlavným problémom týchto metód, či nebezpečím je to, že chcú odhaliť konkrétnu budúcnosť, akoby bola vopred nevratne daná.

Udržateľný (dlhodobo) rozvoj je taký rozvoj, ktorý prináša zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie (Európsky parlament). Mali by sme pripustiť a premyslieť alternatívu, že úsilie o dlhodobo udržateľný rozvoj sa nepodarí (pre nedostatok odhodlania, času, alebo oboch) a ľudské spoločenstvo prejde veľkým civilizačným otrasom. Na počiatku 21. storočia sa objavili tri aktuálne problémy, ktoré môžu podlomiť obranyschopnosť a životaschopnosť našej civilizácie. Sú to klimatické zmeny, terorizmusropný zlom. Dobrou správou je, že život takmer určite na Zemi nezanikne. Čo však môže byť narušené až zničené pomerne ľahko, je naša euro-americká civilizácia (kultúra) a v druhom slede tiež ľudská civilizácia všeobecne. Nemusí k tomu nevyhnutne dôjsť, pokiaľ slovami Viktora Frankla dokážeme nájsť znovu „vôľu k zmyslu“. Už je neskoro na trvale udržateľný rozvoj, my potrebujeme trvale udržateľný ústup (James Lovelock). Aké alternatívy pre nás do budúcnosti plynú? Prvou požiadavkou je predovšetkým rozpoznať a uznať, že problém existuje. Druhou požiadavkou je problému porozumieť a vyvodiť závery. Treťou požiadavkou je s tým niečo robiť.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984