Klub Nového slova – Marián Sekerák: Trhová demokracia alebo trhový socializmus?

streda, 9. október 2013 - 18:00

sekerak.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984