Reklama
Reklama

EDUARD CHMELÁR

Masmédiá môžu byť nezávislé od vlády, ale nemôžu byť nezávislé od moci, ktorú sami produkujú.