Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

VLADIMÍR CLEMENTIS

Avšak tiež tolerantnosť má svoje medze, musí sa udržať v koľajach ľudských vzťahov a nesmie narušiť vlastný svet zásad.