Odborný seminár Širšie súvislosti klimatických zmien

streda, 18. september 2013 - 16:00

pvs_a_fss.jpg
Expertízny a edukačný inštitút Paneurópskej vysokej školy

 Futurologická spoločnosť na Slovensku SKVR ZSVT

Vás pozývajú na odborný seminár pri príležitosti

20.výročia Futurologickej spoločnosti na Slovensku


Širšie súvislosti klimatických zmien

Úvodné slovo:

 Mgr. Alexander Ač, PhD. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno),
Mgr. Jozef Pecho, PhD. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR Praha)

Koreferát:
PhDr. Ivan Bajer, CSc.

Diskusia

Termín konania:
Streda, 18.9.2013 o 16.00 hod.,
poslucháreň Malá aula (prízemie),
PEVŠ, ul. Tematínska  č. 10, Petržalka
pvs_a_fss_1.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984