Slovensko z pohľadu futurológie – odborný seminár k 20. výročiu Futurologickej spoločnosti na Slovensku

utorok, 17. september 2013 - 15:00

futur.spol_.jpg

SLOVENSKO Z POHĽADU FUTUROLÓGIE

Slávnostný odborný seminár k 20. výročiu založenia Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Začiatok seminára: 17. septembra 2013 o 15. 00 hod.

Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, zasadačka G236 (2. poschodie)

Program:

           Pozdrav predsedu OFS Praha doc. F. Petráška

          15-minútové vystúpenia na tému Slovensko z pohľadu futurológie:

            1. M. Majtán (čestný predseda FSS) Rezignovaná vízia Slovenska

            2. A. Hykisch Civilizačné premeny ako agenda futurológie

            3. F. Novosad Inštitucionálne a intelektuálne predpoklady sebareflexie
                slovenskej spoločnosti

            4. Ľ. Blaha  (predseda výboru NR SR pre európske záležitosti)  Slovensko, Európa a
                 budúcnosť

            5. I. Haluška Spravodlivosť a ekonomika

            6. K. Ivanička Genius loci – Slovensko

            7. I. Bajer Pojem vitalizácie a jeho význam v prognostike

            8. J. Herich Dve dekády prognózovania školstva

            9. V. Jablonický O niekoľkých rizikách v budúcnosti

            10. L. Hohoš Slovensko a démon industrializácie

Diskusia (5-minútové vystúpenia)

Účastníci konferencie sú pozvaní na spoločenské posedenie - čašu vína o 18.00 hod. (klub FFUK, Štúrova ul. 9)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984